Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Odpowiedź jest uzależniona od tego, czy przed 1 września 2022 r. nauczyciel mianowany rozpoczął staż.Według przepisów obowiązujących od 1 września 2022 r. o stopień...

PORADA PRAWNA

30 listopada 2022 Awans zawodowy

Czy po wygaśnięciu kadencji były dyrektor (nauczyciel mianowany) musi odbywać staż na nauczyciela dyplomowanego?

Odpowiedź jest uzależniona od tego, czy przed 1 września 2022 r. nauczyciel mianowany rozpoczął staż.

Według przepisów obowiązujących od 1 września 2022 r. o stopień nauczyciela dyplomowanego mogą ubiegać się nauczyciele, którzy przed tym dniem nie rozpoczęli stażu. Zasadą jest wymóg przepracowania co najmniej 5 lat i 9 miesięcy oraz wystąpienie w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do organu prowadzącego z wnioskiem o dokonanie oceny pracy, która obejmie okres ostatnich 3 lat pracy (art. 6a ust. 1dd i 1de ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm. – dalej KN). Uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego (art. 9b ust. 1a i art. 9ca ust. 6 KN). Taki nauczyciel nie odbywa stażu. Do okresu 5 lat i 9 miesięcy wlicza się okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, natomiast nie wlicza się okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego (art. 9ca ust. 8 i 9 KN). Okres 5 lat i 9 miesięcy może zostać skrócony o 2 lata, jeżeli nauczyciel odbył staż na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy (art. 12 pkt 1 lit. a ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2022 r., poz. 1730 - dalej UZUKN).

Były dyrektor musi więc policzyć posiadany okres pracy od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (jeżeli nie rozpoczął stażu przed 1 września 2022 r., ponieważ jeszcze pełnił funkcję kierowniczą), aby ustalić, czy może już wystąpić o ocenę pracy i jeśli będzie ona co najmniej bardzo dobra, będzie mógł następnie wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Staż na nauczyciela dyplomowanego oraz awans według zasad obowiązujących w poprzednim stanie prawnym realizuje nauczyciel mianowany, który rozpoczął staż przed 1 września 2022 r. (art. 11 UZUKN).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT