Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Tak, może. Ustawa dopuszcza odbywanie stażu, gdy nauczyciel jest zatrudniony w danej szkole w wymiarze przynajmniej ½ etatu USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta...

PORADA PRAWNA

09 marca 2012 Awans zawodowy

Czy nauczycielowi stażyście, któremu przydzielono tylko godziny nauczania indywidualnego w wymiarze 10 - ciu godz. tygodniowo można wyrazić zgodę na rozpoczęcie stażu na stopień n-la kontraktowego?

Tak, może. Ustawa dopuszcza odbywanie stażu, gdy nauczyciel jest zatrudniony w danej szkole w wymiarze przynajmniej ½ etatu
USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.)
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(…)
3) stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a (…).
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT