Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeżeli w grupie przedszkolnej znajdują się dzieci 6-letnie, to zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pensum nauczyciela powinno wynosić 22 godziny.Niektóre...

PORADA PRAWNA

Czy pensum nauczyciela pracującego w grupie łączonej z dziećmi 5-6 letnimi wynosi 22 czy 25 godzin?

Jeżeli w grupie przedszkolnej znajdują się dzieci 6-letnie, to zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pensum nauczyciela powinno wynosić 22 godziny.

Niektóre interpretacje wskazują, że w takich przypadkach organ prowadzący powinien ustalić uśrednione pensum nauczycieli, jednak sądy nie potwierdzają słuszności takiego rozwiązania.

WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 06.11.2012 (II SA/Ol 1089/12) stwierdził nieważność uchwały organu prowadzącego w części dot. ustalenia m.in. pensum łączonego nauczycieli 5 i 6 latków. 

Fragment uzasadnienia wyroku:

"(...)Podobnie bezzasadne było ustalenie w § 3 ust. 1 l.p. 3 zaskarżonej uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin wobec nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i innych grup wiekowych. Stosownie bowiem do art. 42 ust. 3 ustalona została tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – 25 godzin w stosunku nauczycieli przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6 – letnich (lp. 1), - 22 godziny w stosunku do nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6 – letnich (lp. 2). Dlatego też określenie w uchwale tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w postaci 25 godzin w stosunku do nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i innych grup wiekowych, nosi znamiona obejścia ww. przepisów prawa regulujących tę materię, co stanowi o ich rażącym naruszeniu.(...)"  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT