Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Formalnie powyższe zajęcia nie realizują programu nauczania, a tylko takie zajęcia wyjątkowo mogą być przydzielane jako godziny ponadwymiarowe (art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z...

PORADA PRAWNA

Czy nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie integracyjnej (oligofrenopedagog) może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe na prowadzenie dla uczniów ze swojej klasy integracyjnej, np.: 1)zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 2) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 3) innych specjalistycznych - rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, muzykoterapii, arteterapii? Czy są przepisy ograniczające przyznanie takiemu nauczycielowi godzin ponadwymiarowych?

Formalnie powyższe zajęcia nie realizują programu nauczania, a tylko takie zajęcia wyjątkowo mogą być przydzielane jako godziny ponadwymiarowe (art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967). Jednak w praktyce z uwagi na sytuację kadrową i brak możliwości przydzielenia w danej szkole takich zajęć innemu nauczycielowi, zazwyczaj organy prowadzące akceptują przydzielenie takich godzin jako ponadwymiarowe nauczycielom, poprzez akceptację arkusza organizacji lub aneksu do arkusza i z powołaniem tylko na art. 35 ust. 3 KN.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT