Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Działania dyrektora szkoły są w opisanym przypadku nieprawidłowe. Nauczycielka nabyła prawo do urlopu uzupełniającego za 2018 rok w wymiarze 8 tygodni - art. 66 ust. 1...

PORADA PRAWNA

Nauczycielka przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia od 29 stycznia 2018 roku do 28 stycznia 2019 roku (nie korzystała z urlopu wypoczynkowego w czasie ferii zimowych w 2018 roku i w czasie wakacji 2018 r). 14 grudnia 2018 roku składa podanie o przyznanie jej urlopu uzupełniającego od 29 stycznia do 8 kwietnia 2019 roku – po odliczeniu ferii zimowych za 2019 r – 56 dni ( od 11 lutego do 24 lutego 2019 roku przypadają ferie zimowe). 18 stycznia 2019 roku nauczycielka dostaje decyzję o udzieleniu urlopu uzupełniającego od 29 stycznia do 25 marca 2019 roku (urlop uzupełniający został udzielony na okres bieżących ferii zimowych 2019 roku). W związku z tym, że urlopu nie udziela się na okres ferii letnich i zimowych, ponieważ w tym samym czasie nauczyciel nie może przebywać na dwóch urlopach jednocześnie, nauczycielka 01 lutego 2019 roku, składa odwołanie od tej decyzji. „W związku z otrzymaniem decyzji z dnia 18 stycznia 2019 roku, dotyczącej udzielenia mi urlopu uzupełniającego ( z powodu niewykorzystania urlopu wypoczynkowego, z racji przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia od dnia 29 stycznia 2018roku do 28 stycznia 2019 roku), chciałam odwołać się od terminu urlopu uzupełniającego, ustalonego od dnia 29 stycznia 2019 roku do dnia 25 marca 2019 roku. Wymiar tego urlopu zgodnie z prawem obejmuje 56 dni, ale jest on udzielony w czasie ferii zimowych za 2019 rok, przypadających na okres od 11 lutego – 24 lutego 2019 roku. W świetle obowiązujących rozwiązań prawnych, należy uznać, że nabyłam prawo do urlopu uzupełniającego za rok 2018 w wymiarze 8 tygodni, a jednocześnie z dniem 01 stycznia 2019 roku nabyłam uprawnienia do kolejnego urlopu wypoczynkowego, który będę miała prawo wykorzystać w okresie ferii zimowych i letnich w 2019 roku. W związku z niewykorzystaniem urlopu wypoczynkowego za 2018 rok, na podstawie art.66 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ponownie wnioskuję o udzielenie tego urlopu w okresie od dnia 29 stycznia 2019 roku do dnia 8 kwietnia 2019 roku (od 29 stycznia do 10 lutego 2019 roku – 13 dni i od dnia 25 lutego do 08 kwietnia 2019 roku – 43 dni) w wymiarze 56 dni (od 11 – 24 lutego 2019 roku są ferie zimowe). 26 lutego 2019 roku dostaje decyzję: „W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.02.2019 r. udzielam Pani urlopu wypoczynkowego za 2019 rok w wymiarze 14 dni ( tj. 2 tygodnie) w okresie od dnia 26 marca 2019 r. do 08 kwietnia 2019 r”. Nauczycielka stała na stanowisku, że prawo do urlopu uzupełniającego może zostać ustalone dopiero po zakończeniu w danym roku szkolnym ferii zimowych i letnich, tj. po 31 sierpnia 2019 roku, (niemożliwym jest wcześniejsze ustalenie prawa i wymiaru urlopu uzupełniającego. Przed zakończeniem ferii nie istnieje bowiem możliwość stwierdzenia, czy nauczyciel korzystał z urlopu wypoczynkowego i w jakim wymiarze) Pytanie: Biorąc pod uwagę fakt, że nauczycielka nie starała się o zaległy urlop wypoczynkowy za 2019 rok, tylko o urlop uzupełniający za 2018 rok, czy nauczycielka ta powinna złożyć kolejne odwołanie od decyzji pani dyrektor?

Działania dyrektora szkoły są w opisanym przypadku nieprawidłowe. Nauczycielka nabyła prawo do urlopu uzupełniającego za 2018 rok w wymiarze 8 tygodni - art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela. Z dniem 1 stycznia 2019 r. nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego za 2019 rok w czasie trwania ferii szkolnych - art. 64 ust. 1 i 65 Karty Nauczyciela. Urlopu uzupełniającego nie można udzielić w trakcie ferii zimowych, podczas których nauczyciel przebywa z mocy ustawy na bieżącym urlopie wypoczynkowym. W takim przypadku urlopu uzupełniającego należy udzielić w dwóch terminach - od 29.01.2019 do 10.02.2019 oraz od 25.02.2019 do 08.04.2019.

Błędem jest zarówno udzielenie urlopu uzupełniającego w terminie ferii zimowych, jak i udzielenie urlopu uzupełniającego za 2019 rok. Po pierwsze, o nabyciu prawa do urlopu uzupełniającego stwierdzić można dopiero po okresie wakacji, gdyż wykorzystanie przez nauczyciela 8 tygodni urlopu w trakcie roku kalendarzowego pozbawia go prawa do urlopu uzupełniającego (mimo niewykorzystania urlopu podczas ferii zimowych, te 8 tygodni może wykorzystać w trakcie wakacji). Po drugie, przepisy Karty Nauczyciela (art. 66 ust. 1) nie uprawniają do urlopu uzupełniającego w przypadku korzystania ze "starego" urlopu podczas terminu "nowego" urlopu (co jest z zasady nieprawidłową sytuacją). 

Mimo iż terminy korzystania z obu urlopów w sumie zgadzają się z wnioskiem nauczycielki, może ona odwołać się od kolejnej decyzji dyrektora z powodów podanych w pytaniu. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT