Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) staż nauczyciela...

PORADA PRAWNA

24 listopada 2022 Kadry

Czy nauczyciel kontraktowy, który rozpoczął staż na mianowanego 1 września 2021 r., do 31 maja 2024 r. w myśl nowych przepisów może złożyć wniosek do dyrektora szkoły o modyfikację planu rozwoju zawodowego w związku ze zmianą ścieżki awansu zawodowego w 2022 r. z dniem np. 1 listopada 2022 r. o skrócenie trwania stażu do 31 maja 2023 r., czy musiałby być to wniosek z datą 1 września 2022 r.? Chodzi o datę złożenia wniosku, a modyfikacja miałaby dotyczyć skrócenia odbywania stażu do 31 maja 2023 r.?

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) staż nauczyciela kontraktowego na stopień mianowanego rozpoczęty 1 września 2021 r. z mocy ustawy będzie trwał nie 2 lata i 9 miesięcy, a rok i dziewięć miesięcy, czyli do 31 maja 2023 r.

Nauczyciel kontraktowy realizuje staż na mianowanego na zasadach określonych w art. 9b, 9c oraz 9d ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2200).
Uwaga – dla tego nauczyciela ważne jest brzmienie ustawy Karta Nauczyciela obowiązujące przed 1 września 2022 r.

Zgodnie z § 4 ust. 4 cytowanego rozporządzenia nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

W tym przypadku występuje o zgodę do dyrektora szkoły o zmiany w planie rozwoju, załączając je do wniosku. Data złożenia wniosku powinna być aktualna (np. 28 listopada 2022 r.).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT