Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i...

PORADA PRAWNA

19 stycznia 2018 Inne

Czy na każdą wycieczkę , wyjście poza teren szkoły ( zwiedzanie miasta, wyjście na lekcję muzealna, wyjście do muzeum, grę miejską) muszę wypisywać kartę wycieczki? Czy jeśli nauczyciel wychodzi i przeprowadza grę miejską w terenie przez 4 godziny dydaktyczne, a ma ich z tą grupą w planie tylko 2, czy muszę mu zapłacić nadgodziny, czy jest to traktowane jako wycieczka?

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki pojęcie wycieczek szkolnych obejmuje zarówno wycieczki szkolne, jak i krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych – w tym lokalne, np. wyjścia do muzeum, gry miejskie. Z kolei § 10 ww. rozporządzenia zobowiązuje do opracowania karty wycieczki lub imprezy, która obejmuje program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów; kartę zatwierdza dyrektor szkoły. Ponieważ żadna wycieczka nie jest wyłączona z tego obowiązku, również odnośnie do podanych w pytaniu wyjść i gier należy opracować kartę wycieczki. Zajęcia typu gra miejska raczej nie realizują podstawy programowej i są prowadzone w publicznej szkole w czasie przeznaczonym przez nauczyciela na realizacją statutowych zadań szkoły, zaliczanych do 40-godzinnego tygodnia pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). Gdyby natomiast na takim wyjściu była realizowana podstawa programowa, za godziny jej prowadzenia (ale już nie dojście i powrót) nauczyciel byłby uprawniony do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (art. 35 ust. 1 i 3 KN).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT