Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przy zadaniowym systemie czasu pracy niemożliwa jest rezygnacja z prowadzenia ewidencji czasu pracy, ponieważ nadal obowiązkowe jest odnotowywanie w niej urlopów, zwolnień...

PORADA PRAWNA

03 września 2020 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Czy można zrezygnować z ewidencji czasu pracy nauczycieli szkoły niepublicznej poprzez wprowadzenie zadaniowego czas pracy? Organem prowadzącym szkołę niepubliczną jest Spółka Z.O.O.

Przy zadaniowym systemie czasu pracy niemożliwa jest rezygnacja z prowadzenia ewidencji czasu pracy, ponieważ nadal obowiązkowe jest odnotowywanie w niej urlopów, zwolnień lekarskich, innych zwolnień od pracy, czyli ogółem nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, natomiast nie odnotowuje się w niej przy takim systemie czasu pracy liczby przepracowanych godzin, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz pracownicy nie podpisują listy obecności – art. 149 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369).
Zadaniowy czas pracy można wprowadzić, gdy przemawia za tym organizacja pracy na danym stanowisku, a więc gdy niemożliwa jest kontrola czasu poświęconego na wykonywanie pracy lub gdy pracodawca ze względów organizacyjnych nie może sprawować bezpośredniej kontroli i nadzoru nad świadczeniem pracy przez pracownika (art. 140 KP, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2009 r., II PK 72/09). Jeśli więc dany pracodawca tak zorganizował pracę to może wprowadzić dla nauczycieli zadaniowy czas pracy.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT