Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Karta Nauczyciela:art. 30 ust. 6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla...

PORADA PRAWNA

21 marca 2013 Kadry

Czy można odebrać dodatek motywacyjny nauczycielowi przed upływem czasu, na który został przyznany? Czy można umieścić zapis o możliwości odbioru dodatku w wewnątrzszkolnym regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego? Zaznaczam, że w regulaminie organu prowadzącego brak jest regulacji na ten temat. Regulamin OP określa jedynie zasady przyznawania dodatku i okres, na jaki powinien być on przyznany, nie ma jednak nic o jego odbiorze.

Karta Nauczyciela:

art. 30 ust. 6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: 
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków.


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy:

§ 6. Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;
2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela;
5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

 

Zgodnie z powyższym:

1.  ogólne warunki przyznawania dodatku określił Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu,

2.  regulamin organu prowadzącego określać może tylko i wyłącznie wysokość dodatku oraz szczegółowe warunki jego przyznawania,  

3. ustawodawca nie przyznał ani organowi prowadzącemu ani dyrektorowi szkoły uprawnienia do określania przypadków, w których można cofnąć dodatek. Mało tego - dyrektor nie może wprowadzać swojego regulaminu przyznawania dodatku, jest to uprawnienie OP,

4. z ogólnych warunków przyznawania dodatku wynika, że jest on przyznawany za okres już przepracowany (nauczyciel musi wykazać się pewnymi osiągnięciami), jest to więc forma nagrody za coś, co zostało wykonane o charakterze motywującym do dalszej, dobrej pracy.

 


 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT