Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym odbywa się na podstawie odrębnej podstawy programowej. Treści podstawy uwzględniane są podczas...

PORADA PRAWNA

23 lutego 2014 Prawo oświatowe

Czy dziecko z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze sprzężeniami spełniające obowiązek pozaszkolny na podstawie wydanej przez dyrektora szkoły rejonowej zgody (uczęszcza do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego) musi przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych w szkole macierzystej?

Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym odbywa się na podstawie odrębnej podstawy programowej. Treści podstawy uwzględniane są podczas realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują oceny opisowe na wszystkich etapach kształcenia, zarówno zachowania jak i z zajęć edukacyjnych. Uczniowie tacy nie podlegają obowiązkowi zdawania sprawdzianów i egzaminów. Kształcenie dzieci z upośledzeniem umysłowym bądź z niepełnosprawnościami sprzężonymi, może być prowadzone także w szkołach lub placówkach niepublicznych w tym ośrodkach rehabilitacyjno wychowawczych, założonych zgodnie z wymogami zawartymi w art. 82 ustawy o systemie oświaty. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie, powinno otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły, nie zdaje egzaminów, o których mowa w pytaniu. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT