Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Do nauczycieli stowarzyszeniowej publicznej szkoły nie ma zastosowania art. 10 ust. 9 w zw. z ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018...

PORADA PRAWNA

14 sierpnia 2019 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Czy dyrektor szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie musi zwracać się z prośbą do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu? Nauczyciel w kwietniu 2020 roku ukończy studia podyplomowe z zakresu nauczania fizyki w szkole podstawowej. Obecnie uczy matematyki.

Do nauczycieli stowarzyszeniowej publicznej szkoły nie ma zastosowania art. 10 ust. 9 w zw. z ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., który pozwala na zatrudnienie nauczyciela bez pełnych kwalifikacji za zgodą kuratora oświaty tylko w samorządowych szkołach, ponieważ do stosowania art. 10 ust. 9 KN nie odsyła art. 91b ust. 2 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a KN. W stowarzyszeniowych szkołach niedopuszczalne jest przydzielenie nauczycielowi godzin zajęć bez pełnych kwalifikacji, co wprost wynika z art. 91b ust. 2b w zw. z art. 10 ust. 5 pkt 5 KN. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT