Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przedszkole jest placówką nieferyjną, co oznacza, że nie mają do niego zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie...

PORADA PRAWNA

06 maja 2022 Inne

Czy dyrektor przedszkola, powołując się na § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców) może oprócz przerwy wakacyjnej ustalić inne wolne dni, np. 31 października (poniedziałek - dzień przed ustawowo wolnym wtorkiem 1 listopada)?

Przedszkole jest placówką nieferyjną, co oznacza, że nie mają do niego zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603). Przedmiotowe rozporządzenie przewiduje możliwość ustanowienia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach podstawowych, szkołach średnich, szkołach policealnych czy w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy. W praktyce dyrektor szkoły lub placówki, ustanawia dni wolno często w dni przypadające bezpośrednio przed lub bezpośrednio po dniach ustawowo wolnych od pracy.

Przepis § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502) umożliwia organowi prowadzącemu przedszkole, a nie dyrektorowi przedszkola ustanowienie przerw w pracy przedszkola. Przepisy rozporządzenia nie wskazują w jakim okresie roku organ prowadzący może ustanowić przerwy w pracy przedszkola. Oczywiście takie przerwy w pracy przedszkola mogą być ustanowione także w pojedyncze dni. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT