Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 73 ust. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. dyrektor szkoły, na pisemny wniosek nauczyciela o...

PORADA PRAWNA

14 grudnia 2018 Kadry

Co należy do obowiązków dyrektora a co nauczyciela, który poinformował dyrektora, że we wrześniu chce przejść na urlop dla poratowania zdrowia? Jaka jest kolejność działań?

Na podstawie art. 73 ust. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. dyrektor szkoły, na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (ustna informacja nie spełnia wymogów takiego wniosku), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza. Uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, określające czas potrzebny na przeprowadzenie zalecanego leczenia, w tym datę początkową i końcową urlopu (nie decyduje o nich nauczyciel) albo o braku istnienia potrzeby skorzystania z urlopu – art. 73 ust. 10c KN i załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, Dz.U. z 2018 r., poz. 190. W razie uzyskania takiego orzeczenia, dyrektor sprawdza spełnianie przez nauczyciela pozostałych warunków ustawowych: wymiar zatrudnienia na pełen etat, posiadanie wymaganego stażu (w przypadku pierwszego urlopu) lub upływ co najmniej roku od poprzedniego urlopu oraz czy nauczyciel nie posiada uprawnień emerytalnych (art. 73 ust. 1 – 4, ust. 8 KN). Jeśli dyrektor nie odwoła się od orzeczenia pozytywnego dla nauczyciela w ciągu 14 dni, a nauczyciel spełnia wszystkie warunki, dyrektor ma obowiązek udzielenia urlopu w terminie określonym przez lekarza medycyny pracy – art. 73 ust. 1, ust. 10d i ust. 10i KN..

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT