Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki zamierza przejść na emeryturę, to powinien z dniem np. 25 sierpnia złożyć rezygnację ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki...

PORADA PRAWNA

17 kwietnia 2018 Prawo oświatowe

Chcę zrezygnować z funkcji dyrektora np. z dniem 25 sierpnia a nie 31 sierpnia i przejść na emeryturę wg starych zasad. Czy organ prowadzący może wyrazić na ten termin zgodę? Czy składając wniosek o emeryturę w sierpniu otrzymam świadczenie emerytalne za ten miesiąc?

Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki zamierza przejść na emeryturę, to powinien z dniem np. 25 sierpnia złożyć rezygnację ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art.66 ust.1 pkt 1 lit.a ustawy Prawo oświatowe) oraz wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy (art.23 ust.1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela). Organ prowadzący może wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z dniem np. 25 sierpnia, ale proponujemy z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować o tym zamiarze organ prowadzący i otrzymać wiążące stanowisko w tej sprawie.

Jeżeli wniosek o emeryturę zostanie złożony w miesiącu sierpniu nauczycielowi będzie przysługiwało świadczenie emerytalne za ten miesiąc. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wypłatę tego świadczenia od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz.1189 z późn. zm.).
3.Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn: Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT