Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ostatnim rokiem szkolnym, w którym można było rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, był rok szkolny 2021/2022. Od 01 września 2022 r. nie ma już...

PORADA PRAWNA

06 września 2022 Awans zawodowy

Czy nauczyciel mógłby składać wniosek o postępowanie na stopień nauczyciela dyplomowanego? Stopień nauczyciela mianowanego został nadany 30.10.2017r. Od tamtej pory był bez przerw zatrudniony w szkole. Przez ostatnie 4.5 roku pełnił funkcje dyrektora szkoły w niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach publicznych. Jakie kroki powinien teraz podjąć. Musi mieć ocenę pracy i spełnić jedno z wymagań z rozporządzenia? Co z ta oceną pracy, gdyż czegoś takiego nie było wcześniej, sam sobie nie może wystawić za ostatni rok i zarząd też mu takiej oceny nie wystawi.

Ostatnim rokiem szkolnym, w którym można było rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, był rok szkolny 2021/2022. Od 01 września 2022 r. nie ma już możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730) nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do dnia 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole skraca się o:
1) 2 lata - jeżeli:
a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., albo
b) uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa albo
c) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Okres ten będzie wówczas trwał 3 lata i 9 miesięcy od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Warunkiem złożenia wniosku o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Oceny pracy dyrektora dokonuje organ prowadzący szkołę.


 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT