Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Opiekunem stażu może być wyłącznie nauczyciel ze stopniem awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, a w przedszkolu niesamorządowym opiekunem nauczyciela stażysty i...

PORADA PRAWNA

07 sierpnia 2019 Awans zawodowy

Kto może być opiekunem stażu stażysty psychologa w przedszkolu. W przedszkolu pracuje tylko 1 psycholog, pozostali nauczyciele nie mają kwalifikacji psychologicznych.

Opiekunem stażu może być wyłącznie nauczyciel ze stopniem awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, a w przedszkolu niesamorządowym opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze (art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.). Jeśli żaden nauczyciel nie ma kwalifikacji psychologicznych, na opiekuna należy wyznaczyć innego nauczyciela z odpowiednim stopniem awansu (w placówce niesamorządowej – ewentualnie na stanowisku kierowniczym), ponieważ opiekunem stażu nie może być pracownik niepedagogiczny, ani też nie musi być nauczyciel danej specjalności, jeśli w placówce nie ma takich możliwości kadrowych. Funkcji tej nie można powierzyć psychologowi niebędącemu nauczycielem. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT