Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przed 1 września 2022r. zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. poz. 1762) nauczyciele akademiccy legitymujący się co...

PORADA PRAWNA

19 września 2022 Awans zawodowy

3. W szkole został zatrudniony nauczyciel akademicki, który zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczyciele akademicy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego. Na pewno muszę zmienić umowę na czas określony. Co z dodatkiem na start? Co zrobić w sytuacji kiedy nauczyciel w ciągu roku szkolnego przyniesie zaświadczenie o ukończeniu przygotowania pedagogicznego, czy zmienia mu się umowa na czas nieokreślony i czy skraca się jemu staż?

Przed 1 września 2022r. zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. poz. 1762) nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 5 KN nauczyciele, którzy do dnia 31.08.2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych, a więc realizują staż po przepracowaniu 2 lat jako nauczyciel kontraktowy. W konsekwencji nauczyciel kontraktowy nie może obecnie otrzymać świadczenia na start, bo takie świadczenie przysługuje jedynie nauczycielowi, który nie posiada stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący).
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730) w przypadku nauczycieli, którzy przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., skraca się o rok.
Wobec tego nauczyciel, o którym mowa w pytaniu powinien mieć skrócony staż o rok.
Jeśli chodzi o umowę, to stosunek pracy z nauczycielem, który przed dniem 1 września 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego, nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT