Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obliczanie tzw. uśrednionego pensum nie może powodować "zwiększenia pensum we wszystkich miesiącach roku", a więc należy zweryfikować prawidłowość stosowania uchwały...

PORADA PRAWNA

28 września 2022 Prawo oświatowe

3. Uchwała rada powiatu wprowadziła algorytm rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którzy w pewnych miesiącach roku nie wypracowują pensum (np. klasy na praktyce) - tzw. pensum uśrednione. Powoduje to jednak zwiększenie pensum we wszystkich miesiącach roku, co skutkuje obniżeniem stawki za godzinę i wartości każdej wypracowanej godziny ponadwymiarowej, również w tych miesiącach, w których nauczyciel wypracowuje pensum oraz nadgodziny. Czyli nauczyciel z pensum 18 h, nie otrzymuje stawki np. 55,00 zł/h (jak to wynika z pensum), ale ma je uśrednione do np. 18,52 i jego stawka wychodzi np. 53,50 zł. Traci na tym co miesiąc w płatności za nadgodziny. Czy jest to prawidłowe?

Obliczanie tzw. uśrednionego pensum nie może powodować "zwiększenia pensum we wszystkich miesiącach roku", a więc należy zweryfikować prawidłowość stosowania uchwały organu prowadzącego. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) - dalej KN, organ prowadzący w uchwale określa zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie w jednakowej wysokości zarówno w miesiącach, w których realizuje więcej godzin oraz w miesiącach, w których z uwagi na organizację roku szkolnego realizuje mniej lub nie realizuje godzin w ramach pensum. Z kolei zasady rozliczania i wynagradzania godzin ponadwymiarowych, także nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określa uchwała organu prowadzącego, stanowiąca regulamin wynagradzania nauczycieli (art. 30 ust. 6 pkt 2 w zw. z art. 91d pkt 1 KN). O ile organ prowadzący nie powinien przyjmować zasad wynagradzania godzin ponadwymiarowych, na podstawie których nauczyciel miałby "tracić" w porównaniu do innych nauczycieli to dyrektor ma obowiązek stosowania uchwały organu prowadzącego do czasu stwierdzenia jej nieważności przez wojewodę albo sąd administracyjny. Należałoby sprawdzić, czy wprowadzono w niej jakieś odrębne regulacje dotyczące nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT