Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne 1. Czas pracy nauczycieli reguluje art. 42 Karty Nauczyciela. Z jego brzmienia wynika, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40 godzin...

PORADA PRAWNA

31 stycznia 2018 Kadry

1.Proszę o interpretację dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole dla nauczycieli. Organ prowadzący twierdzi, że nauczyciele w przerwach świątecznych i dniach wolnych od zajęć dydaktycznych powinni być w szkole 8 godzin. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie? 2. Jaka podstawa prawna reguluje prawo burmistrza do udzielania dyrektorowi szkoły urlopu? Przecież nie jest pracodawcą.

1. Czas pracy nauczycieli reguluje art. 42 Karty Nauczyciela. Z jego brzmienia wynika, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel musi przepracować te 40 godzin. W ramach 40 godzin w tygodniu nauczyciel realizuje bowiem zajęcia wynikające z jego pensum dydaktycznego, które jest rejestrowane w odpowiednich dziennikach oraz inne (nierejestrowane) zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły i zajęcia związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Nie ma zatem uzasadnienia nakaz przebywania nauczyciela w szkole 8 godzin dziennie.  Okres przerw świątecznych i dni wolnych od zajęć dydaktycznych nie jest dla nauczycieli czasem wolnym (okresem urlopu), w związku z czym dyrektor szkoly, jako pracodawca i osoba odpowiedzialna za organizację pracy szkoły, decyduje o przydziale nauczycielom zadań w tych okresach.

2. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, do zadań organu prowadzącego należy w szczególności wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy, w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 10 ust. 1 pkt. 6 (czyli czynności, o których mowa powyżej), wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe





Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT