Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Do zapisania dziecka do szkoły nie jest wymagane pełnomocnictwo do sprawowania opieki nad nim. Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,...

PORADA PRAWNA

07 lipca 2021 Inne

10-letnie dziecko mieszka na stałe z rodzicami za granicą – wszyscy mają obywatelstwo polskie. Od września dziecko będzie przebywało czasowo w Polsce z dziadkami i tutaj chodziło do szkoły podstawowej – rodzice pozostaną za granicą (przyjadą tylko w celu zapisania dziecka do szkoły). Jakie dokumenty są niezbędne w takiej sytuacji? Czy wystarczy pełnomocnictwo rodziców udzielone dziadkom do sprawowania opieki nad ich dzieckiem w czasie pobytu w kraju?

Do zapisania dziecka do szkoły nie jest wymagane pełnomocnictwo do sprawowania opieki nad nim. Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 wystarczający jest wniosek rodzica lub rodziców. Natomiast nie jest prawnie dopuszczalne udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich praw i obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej; z uwagi na przedstawione poniżej uprawnienia sadu rodzinnego, wątpliwe jest także udzielenie pełnomocnictwa dziadkom do sprawowania bieżącej pieczy nad dzieckiem na dłuższy okres, będącej istotnym elementem władzy rodzicielskiej (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 19/15). Ale też rolą szkoły nie jest rozstrzyganie tej kwestii, ani prawne uregulowanie dalszej pieczy nad dzieckiem nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do szkoły. Jeśli w szkole zostanie stwierdzone, że pod nieobecność rodziców dobro dziecka może być zagrożone, szkoła powinna zwrócić się do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka, ponieważ sąd może na rodziców nałożyć różne obowiązki i podejmować decyzje dotyczące władzy rodzicielskiej, w tym może zawiesić władzę rodzicielską rodzicom i wyznaczyć dziadków na opiekunów – art. 109 i art. 110 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm.). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT