Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Do instruktora praktycznej nauki zawodu w związku z prowadzeniem zajęć praktycznych, a nie teoretycznych, wymiar pracy z uczniami wyniesie 20 godzin tygodniowo - § 10 ust. 2...

PORADA PRAWNA

06 maja 2019 Kadry

1. Z dniem 1 września pensum nauczyciela praktycznej nauki zawodu zostanie zmniejszone z 22 do 20 godzin, czy zmiana dotyczy też instruktorów praktycznej nauki zawodu. 2. Proszę o wzór pisma dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy od 01.09.2019 r będą prowadzić część zajęć z pensum 18, a część z pensum 20. Czy powinno to być porozumienie zmieniające umowę?

Do instruktora praktycznej nauki zawodu w związku z prowadzeniem zajęć praktycznych, a nie teoretycznych, wymiar pracy z uczniami wyniesie 20 godzin tygodniowo - § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, Dz.U. z 2017 r., poz. 1644 w zw. z art. 42 ust. 3 lp. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. w brzmieniu od 1 września 2019 r.
Zmiana wymiaru pensum nastąpi z mocy prawa, a dyrektor nie dokonuje w związku z tym żadnej zmiany warunków zatrudnienia na podstawie własnego oświadczenia woli, natomiast może poinformować nauczycieli o zmianie przepisów pismem o treści: 1) „Informuję, że na skutek zmiany od dnia 1 września 2019 r. przepisu art. 42 ust. 3 lp. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. Pani/Pana wymiar pensum na stanowisku nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych od tego dnia wynosi 18 godzin.”; 2) „Informuję, że na skutek zmiany od dnia 1 września 2019 r. przepisu art. 42 ust. 3 lp. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. Pani/Pana wymiar pensum na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu od tego dnia wynosi 20 godzin.”
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT