Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciele niepublicznych OREW podlegają ocenie pracy bez względu na wymiar zatrudnienia – art. 6a w zw. z art. 91b ust. 2 pkt 2 i art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. 2 b i ust. 1 pkt 1...

PORADA PRAWNA

26 lipca 2018 Prawo oświatowe

1. Czy art. 6a KN znajduje zastosowanie do niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, o którym mowa art. 2 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe? 2. Czy ocena pracy dyrektora od 01 września 2018 r. odbywać się będzie wyłącznie na wniosek?

Nauczyciele niepublicznych OREW podlegają ocenie pracy bez względu na wymiar zatrudnienia – art. 6a w zw. z art. 91b ust. 2 pkt 2 i art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. 2 b i ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967) oraz art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. Ocena pracy dyrektora będzie dokonywana na wniosek nauczyciela (dyrektora), organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady placówki lub rady rodziców (o ile takie organy działają w OREW zgodnie ze statutem), ale powinna zostać przeprowadzona co 3 lata (oprócz nauczyciela - stażysty) - art. 6a ust. 1 pkt 3 i ust. 1d KN. 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT