Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 168 ustawy z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) każda szkoła niepubliczna jest zakładana indywidualnie po...

PORADA PRAWNA

15 stycznia 2023 Prawo oświatowe

Zostały zarejestrowane 2 odrębne szkoły niepubliczne: podstawowa oraz liceum, prowadzone przez ten sam organ prowadzący tj. stowarzyszenie, mające tę samą nazwę własną i patronkę. Większość nauczycieli pracuje w obu szkołach jednocześnie i wszyscy tworzymy łącznie jedną współpracującą radę pedagogiczną. Odbywają się wspólne zebrania rady pedagogiczne tj. łącznie dla obu szkół w tym samym terminie. Skoro nie jest to zespół szkół, czy protokoły i uchwały rad pedagogicznych mogą być wspólne i nazwane uchwałami szkoły podstawowej i liceum podejmowanymi przez wspólną radę pedagogiczną? Czy też z tego samego spotkania powinny powstać odrębne dokumenty dla każdej ze szkół oddzielnie? Czy w drugim przypadku należy wyodrębnić 2 rady pedagogiczne i podczas głosowań prosić o podwójne głosowanie tych nauczycieli, którzy pracują w obu szkołach?

Zgodnie z art. 168 ustawy z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) każda szkoła niepubliczna jest zakładana indywidualnie po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek – w tym przypadku szkoła podstawowa w gminie, a liceum ogólnokształcące w powiecie.

Na podstawie art. 172 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy każda z tych szkół posiada odrębny statut, który określa organy szkoły (w tym przypadku radę pedagogiczną) oraz zakres ich zadań.
Zgodnie z art. 182 cytowanej ustawy osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego (w tym przypadku stowarzyszenie), prowadząca szkoły niepubliczne, może dla celów organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu. Połączenie nie narusza jednak odrębności szkół.

Z powyższego wynika, że każda ze szkół powinna posiadać odrębną radę pedagogiczną odbywającą odrębne zebrania i wytwarzającą odrębne dokumenty (uchwały muszą być uchwałami tylko jednej szkoły).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT