Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości zwolnienia dziecka z głębokim upośledzeniem z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci...

PORADA PRAWNA

02 marca 2014 Prawo oświatowe

Zgodnie z UoSO (Art. 16.7. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.) Dziecko upośledzone w stopniu głębokim realizuje obowiązek szkolny poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych. Był niegdyś taki zapis, że na wniosek rodzica kurator oświaty mógł wydać zezwolenie na uchylenie tego obowiązku. Był to ustęp 9, który obecnie jest uchylony. Czy istnieje jakaś możliwość, aby dziecko z głębokim upośledzeniem nie musiało odbywać tychże zajęć? Na wniosek lekarza, rodziców, ppp? I kto taką decyzję miałby wydać? Co z dziećmi, które z różnorodnych powodów, w tym zdrowotnych nie są w stanie sprostać nauce w jakiejkolwiek formie? Czy prawodawca nie uwzględnił takiej ewentualności?

W aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości zwolnienia dziecka z głębokim upośledzeniem z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Zajęcia należy realizować zgodnie z zapisami w orzeczeniu, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT