Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły...

PORADA PRAWNA

26 czerwca 2020 Prawo oświatowe

Zapytanie - podstawa prawna orzeczenia o kształceniu specjalnym. Mam sprzeczne informacje nt. podstawy prawnej orzeczeń o kształceniu specjalnym: zamiast Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949, czy powinien być: Dz. U. z 2020 r. poz. 910.

Na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Wór orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743), który z racji wydania przepisów wykonawczych przed późniejszymi zmianami ustawy PO zawiera wówczas obowiązujący numer Dziennika Ustaw ustawy PO (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). Bardziej prawidłowe jest wpisywanie do orzeczeń poradni numeru Dz.U. ustawy PO obowiązującego w dniu wydania orzeczenia, czyli nanoszenie stosownych zmian do wzoru. Natomiast ewentualne pozostawienie nieaktualnego zapisu nr Dz.U. ustawy PO nie będzie skutkowało wadliwością lub nieważnością takiego orzeczenia poradni. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT