Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podczas przyjmowania ucznia do szkoły należy przeanalizować różnice w planach nauczania szkół i określić warunki przyjęcia ucznia. W sytuacji, o której mowa w pytaniu...

PORADA PRAWNA

15 września 2015 Prawo oświatowe

Jak "technicznie" zorganizować zajęcia wyrównujące różnice w realizacji podstawy programowej uczennicy, która trafiła do naszej szkoły z innej szkoły (jest w klasie drugiej, a w pierwszej nie realizowała przedmiotu zajęcia techniczne i informatyka- u nas te przedmioty realizujemy również w klasie pierwszej). Co z prowadzeniem dokumentacji nauczania w tym przypadku?

Podczas przyjmowania ucznia do szkoły należy przeanalizować różnice w planach nauczania szkół i określić warunki przyjęcia ucznia. W sytuacji, o której mowa w pytaniu proponuję tak ułożyć tygodniowy plan zajęć, by umożliwić uczennicy uczestniczenie w nich z klasą 1.Wg mojej opinii dla uczennicy należy założyć dziennik zajęć dla tych dwóch przedmiotów w celu dokumentowania przebiegu nauczania zajęć technicznych i informatyki. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale. W przypadku ucznia przechodzącego ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej tego samego typu albo szkoły publicznej innego typu, który w szkole, z której przechodzi, nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn, nie można zapewnić uczniowi przechodzącemu do szkoły publicznej innego typu, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć.

Podstawy programowe: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13.08.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu, w szczególności § 7.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT