Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art.13 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej szkole podstawowej zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w...

PORADA PRAWNA

09 marca 2018 Prawo oświatowe

Wszyscy rodzice oddziału przedszkolnego (sześciolatki) zadeklarowali pobyt dziecka maksymalnie 5 godzin dziennie. Jednocześnie każdy z rodziców potwierdził wolę uczestnictwa swojego dziecka w zajęciach z religii rzymsko-katolickiej. Czy zajęcia z religii można realizować w ramach 5 godzin dziennego pobytu dziecka w oddziale? Czy ta opcja daje podstawę realizacji podstawy programowej?

Zgodnie z art.13 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej szkole podstawowej zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. W tak wyznaczonym czasie oddział przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Dodatkowo § 1 ust.1 i 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. poz. 155 z późn. zm.) stanowi, że w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. Zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia w oddziale przedszkolnym. Zajęcia te nie mogą być organizowane w ramach czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, czyli w tym przypadku w czasie 5-cio godzinnego dziennego pobytu dziecka w oddziale. Z kolei przepis §9.ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.z 2107r. poz.649) stanowi, że czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć religii powinien wynosić z dziećmi w wieku 6 lat – około 30 minut. Jeśli np. oddział przedszkolny realizuje podstawę programową w godz.8.00- 13.00, to zajęcia religii mogą obywać się odpowiednio 2 x w tygodniu po ok.15 minut przed lub po zajęciach z podstawy programowej.

Podstaw prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59 z późń.zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. poz. 155 z późn.zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.z 2107r. poz.649).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT