Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych:§ 3.7. Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów...

PORADA PRAWNA

06 grudnia 2011 Prawo oświatowe

Witam. Proszę o odpowiedź na pytanie dot.procedury wydłużenia etapu edukacyjnego: Czy do opinii klasowego zespołu nauczycielskiego uzasadniającej wydłużenie etapu wymagane jest dołączenie opinii psychologa i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej? Dziękuję!

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych:

§ 3.7. Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną. 

Przepisy prawa nie określają, na podstawie jakich dokumentów dyrektor podejmuje decyzję. Nie jest wymagana żadna opinia. MEN w swoich wyjaśnieniach informuje jedynie, że decyzja dyrektora powinna być poprzedzona dokonaną przez fachowców (radę pedagogiczną) wnikliwą analizą osiągnięć ucznia. Możliwość przedłużenia okresu nauki co najmniej o rok ma na celu, zdaniem MEN, osiągnięcie przez ucznia, optymalnie do jego wydolności psychosomatycznej, jak najlepszych wyników nauczania. 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT