Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zakładając, że dzieci posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w IPET opracowanym dla każdego z nich należy określić jako formy wsparcia przez...

PORADA PRAWNA

12 sierpnia 2019 Zatrudnianie (kodeks pracy)

W zespole szkolno-przedszkolnym (placówka publiczna) prowadzonym przez samorząd mamy dzieci z orzeczeniami o potrzebie rehabilitacji ruchowej (1 dziecko w szkole podstawowej i 2 w przedszkolu – oddział zerowy) - po 1 godzinie na dziecko. Na podstawie jakich przepisów możemy zawrzeć umowę o pracę z technikiem rehabilitacji do prowadzenia tych zajęć? Jaki powinien być wymiar etatu tej osoby i jakie przepisy regulują jego wynagrodzenie?

Zakładając, że dzieci posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w IPET opracowanym dla każdego z nich należy określić jako formy wsparcia przez specjalistę zajęcia z rehabilitantem/fizjoterapeutą. Programy te powinny określić wymiar zajęć dla każdego dziecka (§ 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1578). Specjalista niebędący nauczycielem jest zatrudniany na umowę o pracę jako pracownik niepedagogiczny, a w związku z tym jego wynagrodzenie reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936) oraz w sprawach w nich nieuregulowanych - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm., a także umowa o pracę. Jeśli z IPET-ów będzie wynikało prowadzenie łącznie 3 godzin zajęć tygodniowo ze wszystkimi dziećmi w zespole, należy go zatrudnić na 3/40 etatu. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT