Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W związku ze zmianą art. 10a Karty Nauczyciela, opisaną w pytaniu, od 01.01.2019 r.w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w...

PORADA PRAWNA

18 grudnia 2018 Zatrudnianie (kodeks pracy)

W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw MEN zmienia przepis art. 10a KN, dotyczący zatrudniania nauczycieli tylko i wyłącznie na umowę o pracę. Zgodnie z nowym zapisem, który wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Pytanie PIERWSZE dotyczy umowy dla nauczycieli w liceum dla dorosłych pracującym w systemie zaocznym. Czy bazując na powyższym zapisie można od stycznia zmienić umowy o pracę dla nauczycieli na jak było wcześniej umowę-zlecenie? Nadmieniam, że w skali miesiąca czyli 4 tygodni żaden nauczyciel nie przekracza 16 godzin zajęć ze słuchaczami. Pytanie DRUGIE: Czy możliwe jest także podpisanie umowy z nauczycielem prowadzącym własną działalność gospodarczą w zakresie związanym z nauczaniem danego przedmiotu podpisanie umowy o współpracy i rozliczanie się co miesiąc na podstawie wystawionych przez niego faktur?

W związku ze zmianą art. 10a Karty Nauczyciela, opisaną w pytaniu, od 01.01.2019 r.w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Będzie to mogła być więc dowolna umowa cywilno-prawna, ale pod warunkiem, że wymiar zajęć nie przekroczy 4 godzin tygodniowo i nie będzie spełniała większości przesłanek stosunku pracy, określonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy. Zgodnie z jego brzmieniem, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W praktyce trudno stosować umowy cywilno-prawne na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych - tu zawsze praca będzie wykonywana pod kierownictwem pracodawcy i w ściśle określonych terminach. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT