Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie...

PORADA PRAWNA

22 grudnia 2021 Zatrudnianie (kodeks pracy)

W swojej szkole zatrudniłam nauczycieli na zastępstwo do 31.12.2021 r. Sytuacja wygląda następująco: • dwoje nauczycieli na 4/18 i 7/18 etatu od 15.11.2021 r. – pracują oni w innej szkole na cały etat, • jeden na 4/18 od 22.11.2021 r. – emeryt. Czy ww. nauczycielom powinnam wypłacić ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy?

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Jednakże w przedstawionej sytuacji zastosowanie znajdzie zapis art. 64 ust. 5 KN, który stanowi, że: „nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć”.

Nauczycielom wskazanym w pytaniu będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia i wymiaru etatu.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT