Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Kolejność przedmiotów obowiązkowych w arkuszach ocen zakładanych od września 2019 r. w technikum i branżowej szkole I stopnia jest wymieniona we wzorach tych arkuszy –...

PORADA PRAWNA

08 czerwca 2021 Nadzór pedagogiczny

W jakiej kolejności wpisujemy przedmioty w arkuszu ocen w technikum i szkole branżowej? Przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmiot uzupełniający są wpisywane w planach nauczania w różnej kolejności. Proszę o podanie aktualnej podstawy prawnej.

Kolejność przedmiotów obowiązkowych w arkuszach ocen zakładanych od września 2019 r. w technikum i branżowej szkole I stopnia jest wymieniona we wzorach tych arkuszy – nr 39, 40 lub 50, 51 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.). Obok nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym zamieszcza się adnotację „(zakres rozszerzony)” oraz osobno wymienia się przedmioty uzupełniające w wyodrębnionej części arkusza przeznaczonej na ich wpisanie, według kolejności przyjętej w szkole, ponieważ nie określa jej prawodawca (ust. 28 załącznika nr 1, ust. 28 załącznika nr 5 do ww. rozporządzenia). W arkuszach założonych dla uczniów technikum i szkoły branżowej przed rokiem szkolnym 2019/2020 od maja 2019 r., które są kontynuowane zgodnie z § 63 ust. 2 i § 64 ust. 3 ww. rozporządzenia, kolejność przedmiotów wymieniają wzory nr 40, 41, 49 i 50 z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 939 ze zm.). Obok nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym zamieszcza się adnotację „(zakres rozszerzony)” oraz w wyodrębnionych częściach arkusza wpisuje się przedmioty uzupełniające według kolejności przyjętej w szkole. W przypadku uczniów, dla których arkusze są kontynuowane co najmniej od 2017 r., o kolejności zajęć edukacyjnych decyduje szkoła, ponieważ nie została ona wymieniona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowe z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 170). Obok nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym zamieszcza się adnotację „(zakres rozszerzony)” oraz w części arkusza przeznaczonej na przedmioty uzupełniające wymienia się je według kolejności przyjętej w szkole.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT