Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Uczniom klasy VII w roku szkolnym 2017/2018 (oraz uczniom klasy VIII w roku szkolnym 2018/2019) kontynuuje się wpisy w arkuszach ocen założonych na drukach według...

PORADA PRAWNA

08 maja 2018 Prawo oświatowe

W jaki sposób uzupełnić arkusze ocen dla obecnej klasy 7?

Uczniom klasy VII w roku szkolnym 2017/2018 (oraz uczniom klasy VIII w roku szkolnym 2018/2019) kontynuuje się wpisy w arkuszach ocen założonych na drukach według dotychczasowych wzorów – nr 53 i 53a.
W przypadku gdy na obowiązujących drukach arkuszy strona siódma (przedostatnia) jest wypełniona, a uczeń nie kończy szkoły, należy dołączyć do arkusza dodatkową kartę o numerach 5 i 6 (kartę środkową arkuszy). Stronę nr 5 należy wyzetować, natomiast stronie nr 6 trzeba nadać nr 7a. W tym celu należy czerwonym kolorem przekreślić nr 6 i nad nim wpisać nowy numer strony – 7a, opatrzyć datą i podpisem osoby wypełniającej arkusz. Na pierwszej stronie nad skalą ocen należy umieścić informację, że do arkusza ocen dodano stronę 7a. Ostatnia strona arkusza ocen – strona nr 8 przeznaczona jest na klasyfikację roczną oraz klasyfikację końcową (klasyfikację, w wyniku której uczeń kończy szkołę podstawową).

Podstawa prawna:

1.Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646).
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170 z późn.zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT