Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W oddziałach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną obowiązkowo zatrudnia się nauczyciela...

PORADA PRAWNA

28 marca 2018 Nadzór pedagogiczny

w grupie przedszkolnej znajduje się dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niedowidzenie i niepełnosprawność ruchową. W celu kształcenia tego dziecka zatrudniono nauczyciela wspierającego. W jakich inny przypadkach lub z jakiej innej niepełnosprawności z której wydaje się orzeczenie o kształceniu specjalnym zatrudnia się nauczyciela wspierajacego

W oddziałach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną obowiązkowo zatrudnia się nauczyciela wspomagającego
(wspierającego). W przypadku innych niepełnosprawności, takiego nauczyciela  można zatrudnić za zgodą organu prowadzącego.
W oddziałach integracyjnych zatrudnia się nauczyciela wspomagającego posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Do zadań takiego nauczyciela należy wspomaganie wszystkich dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, współorganizowanie ich kształcenia, uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, prowadzenie 
zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT