Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu. Dyrektor szkoły ustala...

PORADA PRAWNA

18 kwietnia 2015 Prawo oświatowe

Uczeń szóstej klasy szkoły podstawowej otrzymał od kwietnia br. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Ile szkoła powinna przeznaczyć mu godzin nauczania indywidualnego i na jakiej podstawie? Jak ocenić przedmioty, których szkoła nie będzie z uczniem prowadzić?

Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu. Dyrektor szkoły ustala – w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę – zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi: 1) dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin; 2) dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin; 3) dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin; 4) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa wyżej realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów, o których mowa w pkt 2–4 – w ciągu co najmniej 3 dni. Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania wyższy niż maksymalny wymiar określony wyżej za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT