Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. poz. 1762) za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:1)...

PORADA PRAWNA

20 września 2022 Prawo oświatowe

Nauczyciel zatrudniony jest od 1 września. Kiedy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej? Czy następuje to 31 sierpnia czy 1 września kolejnego roku ?

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. poz. 1762) za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1) za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2) za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
3) za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
4) za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
5) za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego.
Szczegółowe zasady ustalania i wypłaty „jubileuszówek” określa natomiast rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.
Zgodnie z uchwałą SN z dnia 21 maja 1991 r. (I PZP 16/91,OSNC 1992/1/10) "za dzień nabycia prawa do nagrody jubileuszowej uważa się dzień bezpośrednio poprzedzający dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Jeżeli pracownik rozpoczął pracę przykładowo w dniu 1 września to prawo do nagrody jubileuszowej nabywa w dniu 31 sierpnia.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT