Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Uczeń niepełnosprawny powinien mieć dostęp do wszystkich rodzajów wsparcia, zalecanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie oprócz...

PORADA PRAWNA

22 września 2013 Inne

Uczeń słabowidzący otrzymał orzeczenie z PPP o kształceniu specjalnym na cały cykl nauki w gimnazjum w klasie ogólnodostępnej. Gdzie szukać przepisów regulujących jego sytuację? Czy oprócz 2 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych oraz specjalnych dla niego programów nauczania szkoła powinna jeszcze zapewnić takiemu uczniowi jeszcze inne warunki np. specjalne oświetlenie na zajęciach?

Uczeń niepełnosprawny powinien mieć dostęp do wszystkich rodzajów wsparcia, zalecanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie oprócz niepełnosprawności dziecka, określa również jego warunki funkcjonowania w roli ucznia. Orzeczenie zaleca formy i metody pracy z uczniem umożliwiające zaspokojenie potrzeb edukacyjnych przy uwzględnieniu jego możliwości psychofizycznych.

Oznacza to, że szkoła powinna dostosować warunki i formy pomocy dla ucznia wskazane w dokumencie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.)

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT