Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podtrzymuję odpowiedź, że odległość drogi z miejsca zamieszkania do przedszkola nie stanowi o pierwszeństwie danej grupy wiekowej w toku rekrutacji. Tworzenie oddziałów w...

PORADA PRAWNA

19 lutego 2016 Prawo oświatowe

Szanowni Państwo, w jednej z Państwa odpowiedzi odnajduję nieścisłość, a co za tym idzie brak odpowiedzi na postawione pytanie. Uprzejmie proszę o weryfikację: Oto pytanie i Państwa odpowiedź: 08 lutego 2016 Prawo oświatowe Czy w związku z zachowanym zapisem dzieci pięcioletnich, których droga z domu do najbliższego przedszkola nie powinna przekraczać 3 km taki pięciolatek ma pierwszeństwo przed czterolatkiem w rekrutacji na 2015-2016r.? Odległość drogi z miejsca zamieszkania do przedszkola nie stanowi o pierwszeństwie danej grupy wiekowej w toku rekrutacji. Tworzenie oddziałów w poszczególnych grupach wiekowych jest uzależnione od liczby wolnych miejsc po przyjęciu dzieci kontynuujących naukę i zapewnieniu miejsc dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Od dnia 1 września 2016 r. gminy i miasta mają obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolach dla 5-latków, których rodzice zdecydują się na skorzystanie z wychowania przedszkolnego, zaś od 1 września 2017 r. miejsca muszą się znaleźć dla dzieci w wieku 3 i 4 lat i z tego wynika pierwszeństwo przyjęcia 5-latków (art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2016 r., poz. 35). Natomiast zgodnie z Ustawą: Art. 14. 1. W latach szkolnych 2016/2017–2018/2019 sieć publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonymi przez gminę, publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, niepublicznymi przedszkolami, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, oraz niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, powinna zapewniać zamieszkałym na obszarze gminy: 1) dzieciom objętym obowiązkiem, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – możliwość spełniania rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego; 2) dzieciom czteroletnim i pięcioletnim, a od dnia 1 września 2017 r. także dzieciom trzyletnim – możliwość realizowania wychowania przedszkolnego. Moim zdaniem, zgodnie z ustawą: od 1 września 2016 r. miejsca muszą się znaleźć dla dzieci w wieku 5 i 4lata, a od 1.09.2017r. - dla dzieci 3-letnich.

Podtrzymuję odpowiedź, że odległość drogi z miejsca zamieszkania do przedszkola nie stanowi o pierwszeństwie danej grupy wiekowej w toku rekrutacji. Tworzenie oddziałów w poszczególnych grupach wiekowych jest uzależnione od liczby wolnych miejsc po przyjęciu dzieci kontynuujących naukę i zapewnieniu miejsc dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Z tego względu w niektórych przedszkolach w ogóle nie zostaną utworzone grupy dla dzieci młodszych niż realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. O ewentualnym pierwszeństwie dzieci z poszczególnych młodszych grup wiekowych mógłby zdecydować organ prowadzący ustalający kryteria obowiązujące na II etapie naboru (art. 20c ust. 4 UoSO). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT