Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zmiany do statutu wprowadzane są w formie uchwały rady szkoły lub - w przypadku, gdy rada szkoły nie została utworzona - rady pedagogicznej. Uchwała powinna wskazywać...

PORADA PRAWNA

Statut zespołu szkół wymaga bardzo wielu zmian, nie był aktualizowany. Czy wszystkie zmiany należy wykazać w uchwale, czy też można użyć ogólnego sformułowania, że statut został znowelizowany?

Zmiany do statutu wprowadzane są w formie uchwały rady szkoły lub - w przypadku, gdy rada szkoły nie została utworzona - rady pedagogicznej. Uchwała powinna wskazywać dokonywane zmiany. Zmiany te nie mogą naruszać konstrukcji statutu, tj. wprowadzać zmiany w dotychczasowej numeracji i kolejności paragrafów. W nowelizacji należy: 1) uchylić dotychczasowe przepisy; 2) nadać nowe treści nieaktualnym przepisom; 3) dodać nowe zapisy. Oznacza to, że w uchwale należy wskazać konkretne zmiany wprowadzane do statutu.

Podstawa prawna :1) Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (ze zm. z Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw); 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”; 3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (ze zm.).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT