Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości...

PORADA PRAWNA

30 grudnia 2021 Kadry

Pytanie dotyczy udzielenia urlopu uzupełniającego. Nauczycielka w wyniku nieobecności spowodowanej chorobą, a później urlopem macierzyńskim i rodzicielskim nie wykorzystała łącznie 98 dni urlopu (za 2020 i 2021). Złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu w całości od 17.12.2021 r. Czy w takiej sytuacji, biorąc pod uwagę termin ferii w województwie lubelskim (14–27.02.2022) udzielenie urlopu w dniach 17.12.2021–13.02.2022 (59 dni) oraz 28.02–7.04.2022 (39 dni) będzie prawidłowe?

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub urlopu macierzyńskiego nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Z kolei zgodnie z art. 64 ust. 1 KN nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.
Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nauczycielka może wrócić do pracy i po zakończeniu zajęć dydaktycznych będzie normalnie przebywać na urlopie w czasie wakacji. Podkreślić należy, że urlop rozliczany jest w roku szkolnym, a nie kalendarzowym. Jak stanowi przepis, prawo do ewentualnego urlopu uzupełniającego nauczyciel nabędzie w wymiarze do 8 tygodni.

Wynika z tego, że sposób, w jaki dyrektor zamierza udzielić nauczycielce urlopu uzupełniającego, jest jak najbardziej prawidłowy.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT