Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję doklasy programowo wyższej.2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i...

PORADA PRAWNA

13 czerwca 2018 Prawo oświatowe

Pytanie dotyczy promocji ucznia kl. III do kl. IV szkoły podstawowej. Jakie przepisy regulują brak promocji? Czy potrzebna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej itp.?

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję doklasy programowo wyższej.2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia wdanym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić opowtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcyoddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia pozasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo nawniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogicznamoże postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasyprogramowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięćucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych wprogramie nauczania dwóch klas.

Podstawa prawna:1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.), w szczególności Rozdział 3a, w tym art. 44o.2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT