Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Dyrektor nie zwalnia ucznia ze szkolnych warsztatów na podstawie zwolnienia lekarskiego, czyli uczeń będzie korzystał z usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach....

PORADA PRAWNA

04 marca 2019 Prawo oświatowe

Przepisy dopuszczają zwalnianie uczniów z takich zajęć jak: w-f, drugi język obcy, informatyki, nauki jazdy pojazdem silnikowym, a co w przypadku szkół podstawowych z klasami z przysposobieniem do pracy jeżeli uczeń 8-ej klasy ma zwolnienie lekarskie do końca roku z warsztatów szkolnych? Czy może ukończyć szkołę?

 Dyrektor nie zwalnia ucznia ze szkolnych warsztatów na podstawie zwolnienia lekarskiego, czyli uczeń będzie korzystał z usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach. Nie ukończy szkoły, jeżeli nie uzyska oceny klasyfikacyjnej, a w konsekwencji będzie powtarzał ostatnią klasę – art. 44k ust. 1 i 2, art. 44q ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT