Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeśli Prezydent podpisze ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1031_u.htm), z dniem 1...

PORADA PRAWNA

03 stycznia 2017 Prawo oświatowe

Proszę podać termin, procedury jakie należy podjąć w procesie przekształcania szkoły zawodowej niepublicznej o prawach publicznej, prowadzonej przez Stowarzyszenie, w szkołę branżową I stopnia.

Jeśli Prezydent podpisze ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1031_u.htm), z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa z mocy prawa stanie się branżową szkołą I stopnia. W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 w branżowej szkole I stopnia prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do czasu likwidacji tych klas (art. 162 i art. 164 uPWuPO). Osoba prowadząca niepubliczną ZSZ, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, następujące dokumenty: 1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach; 2) statut niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe; 3) wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych. W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, niepubliczna branżowa szkoła I stopnia ulegnie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r., a wpis do ewidencji zostanie wykreślony (art. 169 uPWuPO). Natomiast złożenie powyższych dokumentów powinno skutkować zmianą wpisu w ewidencji, dokonaną przez organ j.s.t. do dnia 10 sierpnia 2017 r. (art. 170 uPWuPO).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT