Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Pewne jest to, że pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W zakresie tej dokumentacji mieści się także dokumentacja...

PORADA PRAWNA

28 grudnia 2021 Kadry

Proszę o wskazanie, czy istnieje jakaś podstawa prawna, która wymaga, by nauczyciel potwierdził swoją parafką odbiór (tudzież uzyskanie) pisma z wysokością dodatku motywacyjnego przyznawanego na konkretny okres? Obecnie podpisane przez dyrektora szkoły pisma przekazuję nauczycielom i na jednym egzemplarzu muszę potwierdzić odbiór i następnie chowam pismo do akt osobowych. Czy mogę schować do akt pismo bez parafki nauczyciela (nie będzie to wykroczeniem w razie kontroli z kuratorium czy PIP)?

Pewne jest to, że pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W zakresie tej dokumentacji mieści się także dokumentacja dotycząca m.in. odbioru wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia.
Pracodawcy zobowiązani są prowadzić odrębnie dla każdego pracownika dokumentację dotyczącą wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja nie musi w każdym przypadku zawierać podpisów pracownika. Jeżeli wynagrodzenie pracownika przelewane jest na konto, nie ma potrzeby żądać od pracownika pokwitowania przyznania bądź odbioru wynagrodzenia. Oczywiście, hipotetycznie, pracownik może nie zgodzić się na przyznanie mu dodatku motywacyjnego, ale wówczas to po jego stronie leży obowiązek zawiadomienia o tym pracodawcy i ewentualny zwrot wypłaconego dodatku.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT