Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W szkole wskazanej jako dodatkowe miejsce pracy nie wypłaca się świadczenia na start, gdy nauczyciel realizuje w niej staż na nauczyciela kontraktowego, ponieważ obowiązek...

PORADA PRAWNA

28 sierpnia 2019 Awans zawodowy

Proszę o udzielenie odpowiedzi w następującej kwestii: "Nauczyciel stażysta, który będzie odbywał staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości 1.000 zł. Dodatek te ma być wypłacany do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż (art. 53a Karty Nauczyciela po nowelizacji, art. 1 pkt 14 ustawy z 13 czerwca 2019 r.). (...) 3. Nauczyciel stażysta pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, świadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia" Pytanie: Nauczyciel przedmiotów zawodowych zamierza rozpocząć staż na stopień n-la kontaktowego. Nauczyciel realizuje zajęcia praktyczne z uczniami w zakładzie samochodowym, którego jest właścicielem lub pracownikiem. Nauczyciel wskazał szkołę jako dodatkowe miejsce pracy. Czy w podanej sytuacji nauczycielowi przysługuje jednorazowe świadczenie dla stażystów?

W szkole wskazanej jako dodatkowe miejsce pracy nie wypłaca się świadczenia na start, gdy nauczyciel realizuje w niej staż na nauczyciela kontraktowego, ponieważ obowiązek jego wypłaty spoczywa wyłącznie na szkole będącej podstawowym miejscem pracy nauczyciela – stażysty odbywającego staż, zgodnie z art. 53a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. Jest to związane z jednorazowym charakterem świadczenia w karierze zawodowej nauczyciela (art. 53a ust. 1 i 4 KN). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT