Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa oświatowego nie rozstrzygają jednoznacznie kwestii, o których mowa w pytaniu.Jeśli dyrektor podejmie korzystną decyzję dla nauczyciela, oznacza to, że nie...

PORADA PRAWNA

16 października 2018 Awans zawodowy

Czy nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego z datą 03.09.2018 r. Wspomniany nauczyciel zawarł umowę o pracę w szkole na okres od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. Proszę o podstawę prawną.

Przepisy prawa oświatowego nie rozstrzygają jednoznacznie kwestii, o których mowa w pytaniu.Jeśli dyrektor podejmie korzystną decyzję dla nauczyciela, oznacza to, że nie jest jednocześnie w stanie zapewnić realizację stażu w pełnym okresie. W przepisach jednak nie znajdujemy zakazu rozpoczęcia stażu, ale wręcz możliwość jego kontynuowania w przypadku, gdy nauczyciel będzie zatrudniony np. w innej szkole.Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa wyżej, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967), w szczególności art. 9d.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT