Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu zwolnienia z...

PORADA PRAWNA

26 sierpnia 2020 Awans zawodowy

Pracownik zmienia placówkę i wystąpił o cząstkową ocenę dorobku zawodowego. Rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego w poradni w roku szkolnym 2019/2020. W związku z COVID-19 od 13.03 do 22.05 przebywał na dodatkowym zasiłku opiekuńczym i nie realizował planu rozwoju zawodowego. Czy w związku z zaistniałą sytuacją musi powtórzyć awans? Co z cząstkową oceną dorobku zawodowego?

Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy jest sytuacja sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły z powodu Covid-19 i pobierania w tym czasie zasiłku opiekuńczego – art. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). Ponieważ nauczyciel dłużej niż miesiąc i krócej niż rok przebywał na zasiłku opiekuńczym, staż uległ wydłużeniu o okres nieobecności w pracy, natomiast nie został przerwany. W związku ze zmianą miejsca pracy konieczne jest więc ustalenie w poradni oceny dorobku zawodowego za okres stażu realizowanego w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z art. 9f ust. 2 KN, ponieważ nauczyciel u nowego pracodawcy, jeżeli nie będzie miał przerwy w zatrudnieniu lub nie przekroczy ona 3 miesięcy. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT