Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawę ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty stanowi art. 9c ust. 5a pkt 1 i ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,...

PORADA PRAWNA

05 czerwca 2020 Awans zawodowy

Proszę o potwierdzenie lub wskazanie błędów w zapisie do ocen dorobku nauczyciela stażysty: Jako opiekun stażysty: PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU Działając na podstawie art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1650 ) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.) Jako dyrektor: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu Na podstawie art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1650) w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.) ustala się...

Podstawę ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty stanowi art. 9c ust. 5a pkt 1 i ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, zgodnie z którymi odpowiednio: ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego, z uwzględnieniem stopnia realizacji tego planu, dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; ocena ta może być pozytywna lub negatywna. Ocena dorobku zawodowego nie jest natomiast ustalana na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.), który określa wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT