Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przyznanie dodatku motywacyjnego jest uzależnione od tego, czy nauczyciel spełnia warunki do jego uzyskania, które określa regulamin wynagradzania nauczycieli, zgodnie z art....

PORADA PRAWNA

09 stycznia 2020 Kadry

Proszę o poradę w sprawie przyznania nauczycielce pracującej w przedszkolu w grupie specjalnej dodatku motywacyjnego, wychowawcy grupy oraz dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy (30%). Od końca października nauczycielka przebywa na zwolnieniu lekarskim (ciąża) i otrzymuje zasiłek chorobowy. 2 i 3 stycznia br. wystąpiła z wnioskiem o opiekę na dziecko (Art. 67e KN), a od 7 stycznia kontynuuje zwolnienie lekarskie. Na okres od 1.09.2019 r. do 31.12.2019 r. nauczycielka miała przyznane dodatki: motywacyjny, wychowawcy grupy oraz za warunki trudne i uciążliwe. Czy w takim wypadku dyrektor powinien przyznać nauczycielce od stycznia 2020 r. powyższe dodatki?

Przyznanie dodatku motywacyjnego jest uzależnione od tego, czy nauczyciel spełnia warunki do jego uzyskania, które określa regulamin wynagradzania nauczycieli, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215. Jeśli więc nauczyciel spełnia te wymogi regulaminowe, należy jemu przyznać dodatek.
Z kolej prawo do dodatku funkcyjnego jest uzależnione od tego, czy dyrektor powierzył nauczycielowi opiekę nad oddziałem przedszkolnym od 1 stycznia 2020 r., czy też nie (art. 30 ust. 1 pkt 2 KN). Jeżeli w czasie nieobecności funkcja została powierzona albo nie została odebrana wcześniej przydzielona, nie ma podstaw do pozbawienia nauczyciela dodatku.
Dodatku za warunki pracy dyrektor nie przyznaje, ponieważ przysługuje on nauczycielowi za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach trudnych lub uciążliwych (art. 34 KN w zw. z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT