Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Stosownie do art. 66 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub...

PORADA PRAWNA

09 maja 2022 Kadry

Proszę o pomoc w ustaleniu okresu urlopu uzupełniającego nauczycielki, po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Nauczycielka w roku szkolnym 2020/2021 korzystała z urlopu w okresie ferii zimowych, a w dniach od 16.08.2021 do 22.12.2021 przebywała na zwolnieniu lekarskim. W dniu 23.12.2021 r. nastąpił poród, w związku z czym został udzielony nauczycielce urlop macierzyński i rodzicielski w łącznym wymiarze 52 tygodni – do dnia 21.12.2022 r. Kiedy powinien nastąpić powrót nauczycielki do pracy.

 Stosownie do art. 66 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Prawo do urlopu uzupełniającego ustala się po zakończeniu ferii zimowych i letnich. W tym celu sprawdza się, czy w okresie ferii zimowych i letnich nauczyciel korzystał w sumie z 8 tygodni urlopu (56 dni). Jeśli skorzystał z 8 tygodni urlopu w naturze, nie będzie mu przysługiwało prawo do urlopu uzupełniającego.

W roku szkolnym 2020/21 nauczycielka korzystała z urlopu w czasie ferii zimowych, a w czasie ferii letnich była 15 dni na zwolnieniu lekarskim (od 16 do 31 sierpnia 2021 r.). W roku szkolnym 2020/21 zakończenie zajęć odbyło się z dniem 25 czerwca 2021 r. W rezultacie już od 28 czerwca nauczycielka korzystała z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii letnich. W tym czasie wykorzystała urlop wypoczynkowy w wymiarze 7 tygodni, co po zsumowaniu z urlopem wykorzystanym w naturze w czasie ferii zimowych (2 tygodnie) powoduje, że nauczycielka wykorzystała więcej urlopu w naturze niż wymiar urlopu uzupełniającego – 8 tygodni. W stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu nauczycielka nie nabyła uprawnienia do urlopu uzupełniającego za rok 2020/2021. Jeżeli nauczycielka będzie na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim do dnia 21.12.2022 r., to nie będzie mogła skorzystać w naturze z urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że od 22.12.2022 r. nauczycielka będzie mogła wykorzystać urlop uzupełniający za rok 2022 r. w wymiarze 8 tygodni. Termin i ewentualny podział urlopu uzupełniającego należy uzgodnić z dyrektorem szkoły.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT